Een schoon milieu, natuurbehoud en veilige leefomgeving.

Home

RUD IJsselland OverijsselIn Nederland zijn regionale uitvoeringsdiensten verantwoordelijk voor taken rondom het omgevingsrecht. Zo ook de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland. Binnen de RUD IJsselland werken we met elf gemeenten en de provincie Overijssel samen op het gebied van advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Krachten bundelen

De RUD IJsselland is een netwerkorganisatie. Betrokken partners zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. Door onze krachten te bundelen, benutten we elkaars kennis en passen we consequent de geldende wetten en regels toe. Zo zetten we ons samen in voor een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

 

Laatste Nieuws