Kennispunten RUD

Het Rijk heeft landelijke criteria opgesteld om de kwaliteit van milieutaken te waarborgen. Om aan deze criteria te voldoen, werkt de RUD IJsselland met regionale en provinciale kennispunten. Deze kennispunten bevorderen kennisuitwisseling en zorgen voor een goede afstemming van vraag en aanbod.

Regionale kennispunten RUD

Binnen de regionale kennispunten trekt de RUD IJsselland op met de RUD Twente.

 • Agrarisch IPPC: ippc.agrarisch.ijsselland@rudoverijssel.nl
 • Sloop en asbest: sloopasbest.ijsselland@rudoverijssel.nl
 • Geluid: geluid.ijsselland@rudoverijssel.nl
 • Bodem: bodem.ijsselland@rudoverijssel.nl
 • Afvalwater: water.ijsselland@rudoverijssel.nl
 • Brandveiligheid: brandveiligheid.ijsselland@rudoverijssel.nl
 • Juridisch en beleid: juridisch.beleid.ijsselland@rudoverijssel.nl
 • Energie en duurzaamheid: jan.webbink@ommen-hardenberg.nl
 • Drank en horeca: normen.middelkoop@zwolle.nl

Provinciale kennispunten RUD

Provinciale kennispunten bestrijken de volledige provincie:

 • Externe veiligheid: externeveiligheid@rudoverijssel.nl
 • Luchtemissies: luchtemissies@rudoverijssel.nl
 • IPPC-industrie: ippc.industrie@rudoverijssel.nl
 • Afval: afval@rudoverijssel.nl
 • BOA en ketentoezicht: ketenhandhaving@rudoverijssel.nl
 • Groen en ecologie: groen@rudoverijssel.nl