Kennispunt Agrarisch IPPC

Het kennispunt Agrarisch IPPC geeft advies bij het verlenen van vergunningen en ondersteunt bij toezicht en handhaving van (complexe) agrarische IPPC-bedrijven. Daarnaast beantwoorden de aangesloten specialisten agrarische vraagstukken die betrekking hebben op de Wabo.