Kennispunt BOA en ketentoezicht

Het kennispunt BOA (Bijzondere Opsporingsambtenaar) en ketentoezicht geeft vorm aan ketentoezicht door informatiegestuurd en programmatisch handhaven te combineren. De aangesloten specialisten doen dit veelal op basis van het Dreigingsbeeld Oost-Nederland 2015-2017 en landelijk gekozen thema’s, zoals de signalering van lekstromen of frauduleuze handelingen met afvalstoffen.