Kennispunt Bodem

Het kennispunt Bodem geeft advies op verschillende vlakken. De specialisten houden zich onder meer bezig met de beoordeling van saneringen, toezicht op grondstromen en meldingen rondom bodemenergie. Daarnaast beantwoorden zij vragen die te maken hebben met het Besluit bodemkwaliteit, de normen voor bodemonderzoek en de Wet bodembescherming.