Kennispunt Energie en duurzaamheid

Het kennispunt Energie en duurzaamheid wil dat energiebesparing in de toekomst als integraal onderdeel wordt meegenomen bij vergunningverlening en toezicht. Om daartoe te komen, start het kennispunt samen met RUD-gemeenten diverse initiatieven. Verbindende schakel is de energieambassadeur die zich inzet om betrokkenheid en draagvlak te creëren.