Kennispunt Externe veiligheid

Het kennispunt Externe Veiligheid is gespecialiseerd in de toetsing, advisering, vergunningverlening, beleidsmatige ondersteuning en handhaving rondom ruimtelijke plannen. Ook werkzaamheden die in het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid 2015-2018 staan behoren tot het takenpakket.