Kennispunt Geluid

Het kennispunt Geluid coördineert de dagelijkse planning en uitvoering van akoestisch specialistische werkzaamheden die vallen onder de Wabo. Doel van het kennispunt is dat deskundigen elkaar versterken en eensgezind aan de slag gaan. Om dat te kunnen bereiken, faciliteert het kennispunt in een uniforme werkwijze, een goede kwaliteitsbewaking en een platform waarbij deelnemers terecht kunnen om kennis te delen.