Kennispunt Groen en ecologie

Van gemeenten, waterschappen en de provincie wordt verwacht dat zij bij het uitvoeren van hun activiteiten rekening houden met de gevolgen voor de natuur. Het kennispunt Groen en ecologie focust zich op de implicaties van ruimtelijke ontwikkelingen, het gebruik van het openbaar gebied, vergunningverlening en handhaving.