Kennispunt IPPC-industrie

Het kennispunt IPPC-industrie verleent vergunningen, geeft advies en houdt toezicht op industriële IPPC-bedrijven in de regio IJsselland. Daarnaast verzorgt het kennispunt in samenwerking met het kennispunt Externe Veiligheid de Wabo-vergunningen voor Overijsselse BRZO-bedrijven. Hierbij adviseren zij de BRZO RUD in Nijmegen (ODNR).