Kennispunt Juridisch en beleid

De Omgevingswet is in ontwikkeling en dat heeft grote gevolgen voor gemeenten en provincies. Daarnaast verandert er met de komst van de Wet kwaliteitsborging veel op het gebied van vergunningverlening en toezicht. Om hierop te kunnen inspelen, is het kennispunt Juridisch en beleid opgericht. De betrokken specialisten bundelen hun kennis, volgen ontwikkelingen op de voet en informeren de partners.