Kennispunt Luchtemissies

Vanuit het kennispunt Luchtemissies worden ondersteunende diensten aangeboden op het gebied van geur- en luchtkwaliteit. Door de uitvoeringstaken goed te coördineren, zorgt het kennispunt ervoor dat de aangesloten specialisten op een eenduidige manier werken en elkaar optimaal versterken.