Kennispunt Sloop en asbest

De asbestdeskundigen van het kennispunt Sloop en asbest beoordelen onder meer asbestinventarisatierapporten en houden toezicht op asbestsaneringen. Uitgangspunt is dat de deskundigen actief reageren en eenduidig werken, zodat het kennispunt grip houdt op dit belangrijke thema.