Kennispunt Water

Van het verlenen van vergunningen tot toezicht en handhaving, het kennispunt Water heeft diverse taken. Deze taken zijn hoofdzakelijk gericht op indirecte lozingen op de riolering, maar ook op lozingen op het oppervlaktewater en de bodem.