Over ons

toezicht RUD IJsselland Overijssel

De Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Overijssel. Met elkaar geven we invulling aan taken op het gebied van omgevingsrecht. Door onze kennis te bundelen, zijn we in staat om deze taken op hoog niveau uit te voeren en effectief bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Milieutaken Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland

Wat we precies doen? We ondersteunen onder meer de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

Netwerkorganisatie: samen sterk

Dat we een netwerkorganisatie zijn, vormt onze kracht. We benutten elkaars expertise, maar betrekken ook instanties als de brandweer, waterschappen, politie en justitie bij onze activiteiten. Samen staan we sterk!