Organisatie

De RUD IJsselland is een netwerkorganisatie waarin meerdere partijen samenwerken. De organisatie bestaat uit een bestuur, een managementteam en een backoffice.

Organisatie RUD

  • Bestuur: het bestuur van de RUD IJsselland wordt gevormd door de portefeuillehouders Milieu en Veiligheid van de elf gemeenten en de provincie Overijssel.
  • Managementteam: in het managementteam zit per gemeente/provincie één manager.
  • Backoffice: de RUD IJsselland heeft een eigen backoffice, die ook wel de informatie-, coördinatie- en sturingseenheid wordt genoemd. Hier vindt de planning, sturing en verantwoording van de activiteiten plaats.